2023 yılında devlet kurumlarına 320 büro personeli alımı yapacağını açıkladı. Pozisyonlar, lise diplomasına sahip ve pozisyonuna göre en az KPSS puanı 60 veya 70 olan Türk vatandaşlarına açıktır. Başvuru süresi 23 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 6 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Koşulları

Büro personeli alımına ilişkin genel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Türk vatandaşı olun.
 • Kamu haklarından mahrum bırakılmamak.
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma suçlarından hüküm giymemiş olmak , TCK’nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile suç veya kaçakçılıktan doğan malvarlığı değerlerinin aklanması.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu açısından; Askerlik yapmamış olmak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik yapmış olmak veya tecil veya yedek sınıfa nakil olmak.
 • Görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

devlet kurumlari 320 buro personeli istihdam edilecek

KPSS Durumu

Büro elemanı alımına başvuracak adayların en az 60 ve 70 KPSS puanı almaları istenecektir.

Duyurular

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (25 pozisyon)
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (25 pozisyon)
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (13 pozisyon)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (36 pozisyon)
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (61 pozisyon)
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (40 pozisyon)
 • İŞKUR (125 pozisyon)